Nutreco đầu tư xây dựng cơ sở RAS quy mô lớn đầu tiên ở Trung Quốc

(TSVN) – Nutreco đã hoàn tất việc đầu tư thêm vào Nordic Aqua Partners (NAP). Giữa tháng 11/2020, Nordic Aqua Partners đã thông báo hoàn tất thành công đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu mới với tổng số tiền thu được khoảng 55,1 triệu Euro. Nordic Aqua Partners sẽ xây dựng cơ sở RAS tích hợp đầy đủ và khả thi về mặt thương mại đầu tiên của Trung Quốc.

3 năm trước

error: Content is protected !!