Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất Việt Nam

Tháng 9/2020, xuất khẩu (XK) mực, bạch tuộc của Việt Nam tăng 20,4% đạt trên 51 triệu USD. Nhiều thị trường chính bật tăng trở lại, Hàn Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam.

4 năm trước

error: Content is protected !!