Xử phạt hơn 200 trường hợp vi phạm trên biển

(TSVN) – Đây là số liệu trong báo cáo tổng kết của Cục Kiểm ngư trong Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 ngày 23/12/2020 tại Hà Nội.

3 năm trước

error: Content is protected !!