Thành phố Hồ Chí Minh: Xuất khẩu cá cảnh đạt 16,41 triệu con

(TSVN) – Đây là thông tin tại Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020, đánh giá thực hiện giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, giai đoạn 2021 – 2025 do Sở NN&PTNT thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

3 năm trước

error: Content is protected !!