Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng hơn 2%

(TSVN) – Tháng 2/2021, xuất khẩu thủy sản của cả nước giảm 19% so với cùng kỳ 2020, lũy kế 2 tháng đầu năm đạt trên 1 tỷ USD, tăng 2,2%.

3 năm trước

error: Content is protected !!