Trung Quốc muốn tăng cường biện pháp phòng chống Covid-19 của thủy sản Việt Nam

Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu thủy sản của Indonesia và đề nghị biện pháp kiểm soát Covid-19 cao hơn với hàng Việt Nam

3 năm trước

error: Content is protected !!