Test khung giá cả

Bảng giá tôm – Giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay

TÔM
1 Tôm Xú Tươi sống hoặc cấp đông 190.000đ
2 Tôm Tít Tươi ngộp hoặc cấp đông 570.000đ
3 Tôm Hùm Baby Tươi ngộp hoặc cấp đông 350.000đ – 550.000đ Tùy loại
4 Tôm Mũ Ni Tươi ngộp hoặc cấp đông 260.000đ – 450.000đ Tùy loại

Giá các loại tôm nguyên liệu hôm nay bao nhiêu 1 kg

error: Content is protected !!