T2, 06/07/2020 10:49

Cãi chày cãi cối

Một ông mê câu cá đến nỗi câu cá luôn trong vùng cấm. Cảnh sát bắt gặp nói:

– Ông câu không có giấy phép nên phải chịu phạt.
Người câu cá nhanh trí đáp:
-Tôi không có câu, tôi đang tắm cho con sâu mà.
– Ông cho tôi xem con sâu.
– Đây, nó đây… nó đang tắm mà.
– Vẫn bị phạt như thường! Vì con sâu của ông phạm thuần phong mỹ tục, tắm mà không mặc áo tắm

error: Content is protected !!