T2, 06/07/2020 10:49

Chuyện tình cá và nước

Cá nói:
– Anh không bao giờ thấy dc nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước…

Nước nói: 

– Tôi cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim tôi… 

Cá nói: 

– Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh! 

Nước nói: 

– Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình… 

Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!!

error: Content is protected !!