T2, 06/07/2020 10:49

Nhật ký Đại Tây Dương

Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình:

– Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn, và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai.

– Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, doạ sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối.

 – Ngày thứ ba: Ăn tối với “mối đe doạ con tàu”.

– Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1300 hành khách.

error: Content is protected !!