T2, 06/07/2020 10:03

Thủy sản Việt Nam số 15 (142)

Xuất bản ngày 1 tháng 8 năm 2012

Giá: 9.800 VNĐ
Xuất bản hàng tháng
Phát hành toàn quốc
Kích thước 22 x 29 cm

Trong số này:

* Thông điệp hòa bình từ Luật Biển
* Kết thúc cuộc thi Gương điển hình lao động giỏi ngành thủy sản năm 2011
* Những hình mẫu cần nhân rộng

>> CLICK ĐỂ ĐỌC BÁO

Khuyến mãi hấp dẫn:

Đặt mua một năm bạn sẽ được giảm 10% so với giá bìa


error: Content is protected !!