T2, 06/07/2020 01:44

Thủy sản Việt Nam số 15 – 2019 (310)

Xuất bản 01/8/2019


Phát hành – đặt mua các ấn phẩm:

Điện thoại: 043 77 11 756 

Email: phqc@thuysanvietnam.com.vn hoặc đăng ký trực tiếp qua link sau: 

Đăng ký đặt mua Thủy sản Việt Nam 

Đăng ký đặt mua Con Tôm

Chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất sau khi bạn điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký.

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!