T2, 06/07/2020 10:04

Thủy sản Việt Nam số 16 (143)

Xuất bản ngày 16 tháng 8 năm 2012

Giá: 9.800 VNĐ
Xuất bản hàng tháng
Phát hành toàn quốc
Kích thước 22 x 29 cm

>> CLICK ĐỂ ĐỌC BÁO

Khuyến mãi hấp dẫn:

Đặt mua một năm bạn sẽ được giảm 10% so với giá bìa

error: Content is protected !!