T2, 06/07/2020 10:10

Thủy sản Việt Nam số 22 (149)

Xuất bản ngày 16 tháng 11 năm 2012

– Tạp chí Thủy sản Việt Nam phát hành tháng 2 kỳ trên toàn Quốc, xuất bản ngày 01 và 16 hàng tháng
– In 4 màu, 60 trang, kích thước 23cm x 30cm
– Giá bán 9.800VND
  Trân trọng!

Click đặt mua báo


LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!