T2, 06/07/2020 11:17

Thủy sản Việt Nam số 23 – 2014 (198)

Xuất bản ngày 1/12/2014

Trân trọng!

Để đặt mua báo. Xin liên hệ:

Phát hành – đặt mua các ấn phẩm:

Ms Vũ Na: 097 823 3492097 823 3492; (04) 3 77 11 756(04) 3 77 11 756

Email: vunathuysan@gmail.com phqc@thuysanvietnam.com.vn

hoặc đăng ký trực tiếp qua link sau: 

error: Content is protected !!