T2, 06/07/2020 11:32

Tôi cũng bị lây bệnh rồi

Khốn khổ. Vậy thì tôi cũng bị lây mất rồi.

– Thưa bác sĩ, con trai tôi bị sốt ban.

– Tôi biết – bác sĩ đáp- hôm qua tôi đã đến nhà ông và cho cậu ta uống thuốc. Ông hãy cách ly cậu ta với những người khác.

– Nhưng nó đã hôn con hầu nhà tôi.

– Vậy thì chúng tôi sẽ cách ly chị ta.

– Và chính tôi cũng hôn con hầu.

– Như thế có nghĩa là ông có thể mắc bệnh rồi.

– Vâng và từ lúc đó đến giờ tôi đã hôn vợ tôi.

– Khốn khổ – Bác sĩ hốt hoảng – Vậy thì tôi cũng bị lây mất rồi.

– !?!

error: Content is protected !!