T2, 06/07/2020 10:48

Tra&basa số 22

Số ra tháng 3-4/2014

Đặc san song ngữ Viet-Anh Vietnam’s tra,basa phát hành 02 tháng/kỳ 
– In 4 màu, 80 trang
– Kích thước 20.5cm x 27cm
– Giá bán 20.000VND
 Trân trọng!

error: Content is protected !!