Ứng dụng hiệu quả công nghệ nano

(TSVN) – Công nghệ nano đang được áp dụng để làm sạch và cải thiện chất lượng nước, tăng sản lượng và tỷ lệ nuôi sống của tôm và cá.

2 tháng trước

LIÊN HỆ
Back to top
error: Content is protected !!