Giá cá tra giảm do tác động của đại dịch kéo dài

Từ đầu năm 2019, trên thị trường thủy sản thế giới, giá cá tra đã bắt đầu giảm. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 càng thúc đẩy xu hướng giảm giá toàn cầu. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của tác động COVID-19 đối với các nhà sản xuất Việt Nam đã giảm nhẹ phần nào nhờ vào việc Việt Nam quản lý hiệu quả dịch bệnh trong nước và thị trường Hoa Kỳ linh hoạt đối với mặt hàng cá tra Việt Nam.

3 năm trước

error: Content is protected !!