Xã đảo Thổ Châu trước ngày bầu cử

Tàu Thổ Châu-09 vượt sóng lớn đưa chúng tôi cùng đoàn công tác của TP Phú Quốc (Kiên Giang) ra xã đảo tiền tiêu để chuẩn bị bầu cử sớm vào ngày 21-5.

3 năm trước

error: Content is protected !!