Đảo Trần bừng sáng điện lưới quốc gia

Sau nhiều năm mong đợi, ngày 2/9/2020 là sự kiện trọng đại đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trần khi điện lưới quốc gia chính thức về với đảo, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của xã đảo tiền tiêu Tổ quốc.

4 năm trước

error: Content is protected !!