Ninh Thuận: Diện tích ốc hương tăng do nhu cầu cao

(TSVN) – Nhờ đầu ra trên thị trường tiêu thụ nội địa tốt, giá cả ổn định nên diện tích ốc hương của tỉnh Ninh Thuận đã tăng trở lại sau thời gian người nuôi không mặn mà mở rộng.

3 năm trước

error: Content is protected !!