Kéo giảm giá phân bón giúp nông dân giảm chi phí

Thời gian qua, giá nhiều loại phân bón liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, gây khó khăn cho nông dân, trong khi giá cả đầu ra nhiều loại cây trồng giảm thấp và khó tiêu thụ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trước tình hình này, đòi hỏi các bên liên quan cần tích cực vào cuộc triển khai kịp thời các giải pháp hiệu quả kéo giảm giá phân bón, tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

3 năm trước

error: Content is protected !!