Khánh Hòa: Người trồng rong nho bí đầu ra

(TSVN) – Nghề nuôi trồng rong nho tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho người dân. Tuy nhiên, do chưa được quy hoạch, người dân tự phát chuyển đổi từ diện tích nuôi thủy sản kém hiệu quả sang nên đầu ra của sản phẩm này rất bấp bênh.

3 năm trước

error: Content is protected !!