Chuyển đổi số các tạp chí chuyên ngành NN&PTNT

(TSVN) – Sáng 8/12, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số các tạp chí khoa học chuyên ngành NN&PTNT” nhằm đánh giá hiện trạng, xu thế xuất bản tạp chí trong nước và trên thế giới; Ứng dụng công cụ chuyển đổi công nghệ số trong công tác biên tập, xuất bản tạp chí theo hướng tạp chí điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả và tầm ảnh hưởng của các tạp chí ngành nông nghiệp trong cộng đồng khoa học.

4 năm trước

error: Content is protected !!