T4, 09/12/2020 12:44

Chuyển đổi số các tạp chí chuyên ngành NN&PTNT

Đánh giá bài viết

(TSVN) – Sáng 8/12, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số các tạp chí khoa học chuyên ngành NN&PTNT” nhằm đánh giá hiện trạng, xu thế xuất bản tạp chí trong nước và trên thế giới; Ứng dụng công cụ chuyển đổi công nghệ số trong công tác biên tập, xuất bản tạp chí theo hướng tạp chí điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả và tầm ảnh hưởng của các tạp chí ngành nông nghiệp trong cộng đồng khoa học.

Trước xu thế hội nhập toàn cầu, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0, việc nâng cao chất lượng tạp chí khoa học là hết sức cần thiết và cấp bách, cần có sự ủng hộ mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả của nhà nước, cộng đồng nhà khoa học và các nhà quản lý. Kết quả khảo sát được công bố tại Hội thảo về các tạp chí khoa học của Việt Nam trong lĩnh vực sinh học, nông, lâm, ngư nghiệp cho thấy: 8/32 (25%) tạp chí không có website; 24/32 tạp chí có website thì có 7/24 tạp chí có website khá đầy đủ, chuyên nghiệp, đã tiếp cận và hội nhập với hệ thống website của các nhà xuất bản uy tín trên thế giới, có hệ thống gửi bài trực tuyến; Còn lại khá nhiều tạp chí khác chỉ có một đường link nhỏ để liệt kê danh mục các số tạp chí đã xuất bản.

Ông Phạm Hà Thái, Tổng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra những khó khăn trong việc chuyển đổi số các tạp chí khoa học: Nguồn kinh phí để thực hiện chuyển đổi cao; Công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ cần nhiều thời gian; Thiếu cơ sở hạ tầng thông tin đáp ứng nhu cầu về thiết bị và công nghệ trong quá trình xuất bản trực tuyến… Ông Thái nhấn mạnh: “Thực hiện xuất bản Tạp chí trực tuyến là câu chuyện mới không đơn giản do nhận thức, thói quen là sức ì không nhỏ của một số viên chức và người lao động”.

Trong khuôn khổ Hội thảo đã giới thiệu về tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến – VJOL (Vietnam Journals Online) – cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực khoa học. Đây là dịch vụ cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và giới thiệu với thế giới về nền học thuật của Việt Nam.

Sao Mai

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!