Phát triển khoa học công nghệ về giống thủy sản

(TSVN) – Mới đây, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ phục vụ Phát triển khoa học công nghệ về giống giai đoạn 2021 – 2025.

3 năm trước

error: Content is protected !!