Quy định về biện pháp tự vệ song phương

(TSVN) – Mới đây, Bộ Công thương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định EVFTA về phòng vệ thương mại, trong đó có các quy định về việc điều tra và áp dụng biện pháp tự vệ song phương.

3 năm trước

error: Content is protected !!