Quy định về biện pháp tự vệ song phương

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Mới đây, Bộ Công thương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định EVFTA về phòng vệ thương mại, trong đó có các quy định về việc điều tra và áp dụng biện pháp tự vệ song phương.

Theo đó, biện pháp tự vệ song phương không áp dụng đồng thời biện pháp tự vệ theo quy định tại Điều XIX Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan 1994 đối với cùng một hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định; không được áp dụng ngoài giai đoạn chuyển tiếp, trừ trường hợp có sự thống nhất với Liên minh châu Âu. Thời hạn điều tra áp dụng biện pháp tự vệ song phương là 1 năm kể từ ngày Quyết định điều tra được ban hành.

Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định việc áp dụng biện pháp tự vệ song phương khi kết luận điều tra của Cơ quan điều tra cho thấy có sự gia tăng nhập khẩu tuyệt đối hoặc tương đối của hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định so với khối lượng, số lượng của hàng hóa tương tự và hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước; gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với sản xuất trong nước.

Biện pháp tự vệ song phương được áp dụng gồm: Đình chỉ việc tiếp tục giảm thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định của Hiệp định; Tăng thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đó nhưng không vượt quá thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm áp dụng biện pháp này hoặc thuế suất thuế nhập khẩu cơ sở quy định tại các biểu thuế tại Phụ lục 2 – A (Xóa bỏ thuế hải quan) theo Điều 2.7 (Giảm hoặc xóa bỏ thuế hải quan với hàng nhập khẩu) của Hiệp định, tùy mức thuế suất thuế nhập khẩu nào thấp hơn.

Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ song phương không vượt quá 2 năm. Tuy nhiên, nếu Cơ quan điều tra kết luận rằng cần tiếp tục áp dụng biện pháp tự vệ song phương để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng và tạo thuận lợi cho việc điều chỉnh của ngành sản xuất trong nước, thời hạn áp dụng có thể kéo dài thêm tối đa 2 năm.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!