Lưu ý nuôi lươn thương phẩm

(TSVN) – Hỏi: Tôi ở Hà Tĩnh, có thể nuôi lươn theo hình thức không bùn được không?Cách thiết kế bể như thế nào?

3 năm trước

error: Content is protected !!