Minh Phú sẽ kháng cáo quyết định áp thuế của Hải quan Hoa Kỳ (CBP)

(TSVN) – Quyết định của CBP gây bất ngờ đối với Minh Phú. Ngay từ cuối tháng 7/2019, Minh Phú đã ngừng hoàn toàn việc nhập tôm nguyên liệu từ Ấn Độ, vì Minh Phú tin rằng nguồn nguyên liệu trong nước hoàn toàn có khả năng cung ứng đầy đủ và liên tục cho các nhà máy của Minh Phú. Bởi vậy, Minh Phú sẽ kháng cáo quyết định này của CBP.

4 năm trước

error: Content is protected !!