Hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

(TSVN) – Theo Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025 được phê duyệt mới đây, sẽ có nhiều HTX nông nghiệp được tham gia.

2 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!