Hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Theo Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025 được phê duyệt mới đây, sẽ có nhiều HTX nông nghiệp được tham gia.

Một trong những mục tiêu của Đề án này là làm cơ sở để nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển trên phạm vi cả nước.

Trong đó, các mô hình HTX lựa chọn hoàn thiện trong lĩnh vực nông nghiệp có: Mô hình HTX vừa sản xuất, vừa tham gia thị trường (sàn giao dịch nông sản); Mô hình HTX tích tự, tập trung ruộng đất có quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; Mô hình HTX nông nghiệp đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu tư trong chuỗi giá trị nông sản.

Cùng đó là các ô hình HTX ứng phó biến đổi khí hậu; Mô hình HTX phát triển nông lâm thủy sản bền vững; Mô hình HTX sản xuất sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn, miền núi; Mô hình doanh nghiệp tham gia là thành viên HTX sản xuất chế biến nông laamm thủy sản; Mô hình HTX đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và bảo vệ nguồn lợi cộng đồng.

Theo kế hoạch, sẽ có tổng số khoảng 300 HTX trên cả nước, trong đó mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn tối đa 5 HTX tham gia Đề án.

Bảo Hân

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!