Bến Tre: Hiệu quả nuôi tôm – lúa và luân canh tôm sú sinh thái

(TSVN) – Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực xen trong ruộng lúa và luân canh tôm sú sinh thái Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ đang được người dân xã An Điền, huyện Thạnh Phú hưởng ứng. Trong đó có hộ anh Nguyễn Văn Hiền, ấp An Điền.

4 năm trước

error: Content is protected !!