Hiệu quả cao từ mô hình sinh kế mùa lũ

(TSVN) – Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tam Nông tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá hiệu quả mô hình sinh kế mùa lũ bằng hình thức canh tác lúa, nuôi con vịt và dẫn dụ cá tự nhiên vào ruộng nuôi tại xã Phú Thọ, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp).

3 năm trước

Đồng Tháp: Lãi trên 113 triệu đồng/ha từ mô hình sinh kế mùa lũ

Đồng Tháp đã chọn Tam Nông là 1 trong 4 huyện của tỉnh thực hiện mô hình sinh kế mùa lũ thuộc Dự án “Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng Tháp Mười” – gọi tắt là Dự án WB 9.

4 năm trước

error: Content is protected !!