Việt – Úc Cà Mau xây dựng giai đoạn 2 và thực hiện nghiêm chỉnh quan trắc tài nguyên nước

(TSVN) – Với mục tiêu “Nâng tầm tôm Việt”, Tập đoàn Việt – Úc không ngừng đầu tư vào công nghệ, con người, cơ sở vật chất để tìm ra các giải pháp tối ưu phát triển ngành tôm.

1 tháng trước

LIÊN HỆ
Back to top
error: Content is protected !!