BioMar tiếp tục đầu tư vào ngành tôm

(TSVN) – Tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19 đối với thị trường tôm Ecuador đã không khiến BioMar từ bỏ các kế hoạch chiến lược đối với hoạt động kinh doanh tôm.

2 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!