Giữ gìn sinh kế cho ngư dân

(TSVN) – Nguồn lợi thủy sản nước ta rất phong phú và đa dạng, tuy nhiên, việc quản lý chưa chặt chẽ đã khiến cho nhiều loại thủy sản đang dần cạn kiệt, điều này ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế của hàng triệu ngư dân. Giải quyết triệt để vấn đề này không dễ, thế nhưng không chặn được đà suy thoái nguồn lợi sẽ ảnh ưởng rất lớn đến tương lai của nghề khai thác.

3 năm trước

Phú Yên: Kiên quyết xử lý hành vi tận diệt nguồn lợi thủy sản

Trước tình trạng khai thác thủy sản bằng các loại ngư cụ hủy diệt diễn ra tràn lan, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương liên quan triển khai việc ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

3 năm trước

Để phát triển bền vững, phải thực hiện bảo tồn

(TSVN) – Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT tại Hội nghị “Tổng kết Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 và Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020” diễn ra sáng 12/12/2020.

3 năm trước

Đánh thức tiềm năng kinh tế biển

(TSVN) – Kinh tế biển xanh thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững dựa trên tăng cường đầu tư vào duy trì và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tự nhiên biển, các dịch vụ hệ sinh thái biển, ven biển và đảo. Đây cũng là luận điểm cơ bản của Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược biển 2030).

3 năm trước

error: Content is protected !!