Gặp gỡ nhà khoa học Joel Bowater

(TSVN) – Joel Bowater là một nhà khoa học tại Viện Cawthron ở New Zealand. Ông hiện đang vận hành hai trong số các lò phản ứng quang học của Industrial Plankton. Cuộc trò chuyện dưới đây với nhà khoa học nhằm tìm hiểu thêm về công việc của ông tại Cawthron.

3 năm trước

error: Content is protected !!