Nhiều cảng cá loại II được thành lập

(TSVN) – Thực hiện theo quy định của Luật Thủy sản 2017, gần đây, nhiều tỉnh, thành ven biển đã đưa vào sử dụng hệ thống các cảng cá loại II để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ đánh bắt. Đây cũng là điều kiện để thực hiện chống khai thác IUU theo khuyến cáo của Ủy ban châu Âu (EC).

4 năm trước

error: Content is protected !!