Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất

(TSVN) – Ngày 27/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã công bố quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam. Cùng ngày, Ban vận động thành lập Hiệp hội Nước mắm Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3 năm trước

error: Content is protected !!