Giải pháp cho nuôi biển bền vững

(TSVN) – Nuôi biển được xác định là một trong ba trụ cột chính trong định hướng phát triển của ngành thủy sản. Trong đó, nuôi biển bền vững cần phát triển theo hướng công nghiệp, công nghệ hiện đại, chú trọng tới bảo vệ môi trường nhằm tạo ra sản lượng lớn và chất lượng an toàn.

3 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!