Vĩnh Phúc: Hướng đi mới nhờ nuôi cá chép giòn

(TSVN) – Mô hình được ông Nguyễn Quang Đức, thôn Đại Lương, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch nuôi thử nghiệm thành công, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế thủy sản cho người dân trên địa bàn tỉnh.

2 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!