Quảng Ngãi: Thoát nghèo nhờ nuôi cá lăng nha lồng bè

(TSVN) – Trung tâm Khuyến nông Quảng Ngãi đã triển khai mô hình “Nuôi cá lăng nha lồng bè trên sông và hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm” tại xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây. Mô hình đang đem lại kết quả khả quan, mở ra hướng thoát nghèo bền vững.

4 năm trước

error: Content is protected !!