Nuôi trồng thủy sản Phú Yên năm 2021: Tăng cường quản lý các vùng nuôi

Năm 2020, tình hình dịch bệnh trên thủy sản nuôi ở Phú Yên cơ bản ổn định, số diện tích thủy sản nuôi bị bệnh cũng giảm so với các năm trước. Để nuôi trồng thủy sản năm 2021 thành công, Sở NN-PTNT đã xây dựng kế hoạch lịch thời vụ cho từng đối tượng nuôi, các địa phương tăng cường công tác quản lý tại các vùng nuôi.

2 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!