Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao giá

(TSVN) – Ngao giá còn gọi là ngao hai cùi, là loại hải sản có giá trị kinh tế cao, mô hình nuôi ngao giá đã được phát triển tại một số địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Trường Cao đẳng Kinh tế và Kỹ thuật thủy sản đã nghiên cứu xây dựng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh Quảng Ninh: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ngao giá tại Quảng Ninh” do UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt và cấp kinh phí.

3 năm trước

Doanh nghiệp phải là nòng cốt

(TSVN) – Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của hội viên, doanh nghiệp, Hội Nghề cá Việt Nam đang ngày càng vững mạnh, hệ thống tổ chức được mở rộng. Mục tiêu của Hội là thu hút sự gia nhập của đông đảo doanh nghiệp thủy sản để hoạt động Hội phát triển mạnh hơn nữa. Với tư cách là Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, ông Nguyễn Trần Nghiêm Cung, Chủ tịch HĐQT Vinhthinh Biostadt đã có nhiều chia sẻ xung quanh vấn đề này.

3 năm trước

Vì một nghề cá bền vững

(TSVN) – Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khẳng định, nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản là một trong 6 chủ trương lớn trong phát triển kinh tế biển. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của ngành thủy sản vì một quốc gia giàu từ biển và một nghề cá bền vững.

3 năm trước

error: Content is protected !!