Phát triển nuôi cá nước lạnh: Gỡ điểm nghẽn, phát huy nội lực

(TSVN) – Hiện nay tại nhiều địa phương trong cả nước, cá nước lạnh đã trở thành đối tượng nuôi quan trọng, góp phần vào khai thác tiềm năng các thủy vực nước lạnh. Tuy nhiên để nghề này phát triển bền vững, nhiều khó khăn như con giống, thức ăn, công nghệ, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt về thị trường… phải sớm được tháo gỡ.

3 năm trước

error: Content is protected !!