Tăng cường quản lý tàu cá bằng công nghệ

(TSVN) – Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá được đánh giá là mang lại hiệu quả trong chống khai thác IUU thời gian qua; hoạt động này cũng được các địa phương ven biển tích cực triển khai. Tuy nhiên, cần có nhiều giải pháp tăng cường quản lý hơn nữa để nghề khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững hơn.

3 năm trước

error: Content is protected !!