Hướng dẫn sử dụng dữ liệu, thông tin quan trắc môi trường NTTS

(TSVN) – Ngày 9/10/2020, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Hội Nghề cá Việt Nam, Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững (IDH) tổ chức buổi tập huấn “Sử dụng hệ thống dữ liệu, thông tin online quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản”.

4 năm trước

error: Content is protected !!