Thế trận lòng dân: Chú trọng tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo

Những năm qua, Vùng 5 (Quân chủng Hải quân) thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo (TTBÐ) và làm công tác dân vận trên địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân.

3 năm trước

error: Content is protected !!